فارسی

english

محصولات

کاربرد: مکانهای داخلی و خارجی با اجرای افقی و عمودی (سطوح با جذب آب بالا از جمله ترکهای بتنی، گچی، چوبی و ..)

پرایمر با پایه رزین اکرلیک مصنوعی که باعث کاهش میزان جذب آب سطوح چوبی و سیمانی و گچی می شود. این محصول پس از قرارگرفتن بر روی سطح یک لایه شفاف نفوذناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجاد می کند. این محصول قدرت چسبندگی روی سطوح مانند مرمر، سیمان و گچ را افزایش می دهد و در برابر شوکهای حرارتی و رطوبت مقاوم می باشد.

مشخصات فنی

ظاهر محصول: نارنجی رنگ
بسته بندی : گالن 5 لیتری
نسبت مخلوط: نیازی به آب ندارد
ميزان برای تک لایه : 1/ 0 تا 2/ 0 لیتر بر متر مربع
دمای محيط در هنگام اجرا: 5+ تا 35 +
بهره برداری پس از اجرا: 3 ساعت
چگالی: 04 / 1 گرم بر سانتی متر مکعب