فارسی

english

محصولات

کاربرد: محافظ کاشیهای پرسلانی، مرمر، گرانیت، سنگ های طبیعی در برابر هر نوع لکه ای می باشد.
این محصول مخصوص محافظت از سنگ مرمر و گرانیت ساخته شده که ظاهر اصلی سطح را حفظ می کند و یک غشاء درخشان را ایجاد کرده و خاصیت جلوگیری از فرسایش و رطوبت و ایجاد چربی را دارد. برای از بین بردن اجرا شده ی این محصول از روی سطح توسط مواد تمیزکننده و آب پرفشار صورت می گیرد.

مشخصات فنی:

ظاهر محصول: مایع بی رنگ
بسته بندی : گالن 1 لیتری ظرف فلزی یک لیتری
چگالی: 31 گرم بر سانتیمتر مکعب
ميزان مصرف: 10 تا 212 لیتر بر متر مکعب
دمای محيط در هنگام اجرا : 0 تا 40 +