فارسی

english

محصولات

کاربرد : ایجاد جلا روی نمای اختمان، سطوحی که قابل رنگ شدن باشد. (سنگ طبیعی، آجر، کاشی و ...)

این محصول رزین سیلیکونی با دافعیت بالای آب برای بیشتر مواد معدنی جاذب و حتی زیر لایه های قلیایی مانند آجر، بتن، سنگ، آهک، سنگهای شنی طبیعی و دیوارهای گچی معدنی استفاده می شود. این ماده مقاومت زیادی در برابر مواد قلیایی و اشعه ی فرابنفش uv دارد. این محصول امکان دریافت اکسیژن به سطح را داده و قدرت چسبندگی مناسبی را برای رنگها فراهم می آورد.

مشخصات فنی:
ظاهر محصول: مایع بی رنگ
بسته بندی : گالن 5 کیلوگرمی
ميزان مصرف: پوشش تک لایه 0/2 تا 0/4 کیلومتر کیلومتر بر متر مربع
نسبت مخلوط: نیازی به آب ندارد
میزان اسید و بازی: 8